PBL

Barn har det bedre i barnehagen

Full barnehagedekning er en grunnleggende forutsetning for den velferdsstaten vi har i dag. Og private aktører er en forutsetning for full barnehagedekning. 

Vi tok med oss Stig Norderhaug i U Oslo og og Stian Lyberg i Pluss Lyberg til å lage denne kampanjen for PBL, Private Barnehagers Landsforbund.

Kampanjen bruker utradisjonelle virkemidler og humor, og dramatiserer hvordan kjente jobbsituasjoner ville sett ut, dersom barna ikke hadde kunnet være i barnehagen. Kampanjen består av reklamefilm, korte filmer og memes til sosiale medier, printannonser og PR.

Reklamefilm

Kreatør: Stig Norderhaug / U Oslo

Konsulent: Storycraft

Prosjektledelse: Storycraft

Regi: Steinar Borge / Heimlich

Produsent: Kristian Hajdu / Heimlich

 

SoMe-film "Hysj"

Regi: U Oslo

Foto: Glenn Røkeberg

 

Print / Sosiale medier

Kreatør: Stig Norderhaug / U Oslo

Foto: Glenn Røkeberg